Suoraan sisältöön

HABITABILITY Elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet 

Vähän määritelmästä riippuen voi lähemmäs 70 000 suomalaista kutsua itseään saaristo- tai sisävesialueen asukkaaksi. Kuuluuko tämän suuren ryhmän ääni? Näkyykö tämä päätöksenteossa?

Valtioneuvoston asettaman Saaristoasiain neuvottelukunnan lisäksi tarvitsemme saaristo- ja vesistöyhteisöjen ruohonjuuritason verkoston. Verkostoitumisen avulla pystymme nostamaan esille yhteisiä haasteita ja toisaalta huomaamaan mahdollisuuksia.

Tällainen verkosto on nyt toteutumassa! Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille rahoitusta Habitability-verkoston perustamista varten vuosiksi 2022-2023. Päämääränä on saada aikaan maanlaajuisen, ruohonjuuritason saaristo- ja vesistöyhteisöjen verkoston ja vahvistaa saaristoyhteisöjen elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Habitability-verkoston toiminta

Työpaja 5: helmikuussa 2023. Toteutetaan etänä. Teema: Paikallistalous.

Työpaja 6: huhtikuussa 2023. Toteutetaan, jos mahdollista, lähitapaamisena. Teema: Energia.

Työpaja 7: syyskuussa 2023. Teema: Julkiset palvelut.

Työpaja 8: marraskuussa 2023. Teema: Hyvinvoivat ihmiset.

Sisältö

Verkoston tapaamisissa osallistujat saavat tietoa ja ohjausta asuttavuuden käsitteestä ja sen hyödyntämisestä. Tapaamiset ovat myös tilaisuus yhteistyöhön ja kokemustenvaihtoon, mahdollisuus kuulla uusimmasta saari- ja saaristotutkimuksesta sekä tavata saarilla asujia eri puolilta Suomea.

Tutustumme myös muihin eurooppalaisiin verkostoihin ja siihen, miten ne toimivat, ja tapaamme niiden edustajia.

Näiden kahdeksan koko verkoston tapaamisen lisäksi tulemme vuoden 2022 aikana järjestämään pienempiä paikallisia tapaamisia eri Leader-alueilla. Näiden tapaamisten tärkein tavoite on verkostoituminen, vaikka niissä myös käydään läpi asuttavuuden käsitteen perusteita.

Osallistumisesta

Neljä työpajaa toteutetaan lähitapaamisina. Teemaverkosto vastaa kolmen osallistujan kustannuksista aluetta kohden, Leader-ryhmät nimeävät nämä osallistujat.

Etänä toteutettaviin työpajoihin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita, paikkamäärä ei ole rajoitettu! Etätyöpajoihin osallistuminen on maksutonta.

Jäikö jotain epäselväksi?

Ohjelman järjestää Åbo Akademin Saaristoinstituutti osana Habitability-verkostohanketta. Vastaamme mielellään kysymyksiin:

Cecilia Lundberg, koordinointi, cecilia.lundberg@abo.fi, +358 2 2154950.
Pia Prost, projektivastaava, pia.prost@abo.fi, +358 50 3381710.