Suoraan sisältöön

Enonkosken kunnanvaltuusto hyväksyi Enonhovin alueen asemakaavamuutoksen kokouksessaan 23.6.2021 § 16.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kulluessa:

Itä-Suomen hallinto-oikues, PL 1744, 70101 Kuopio.

Hyväksytty kaava-aineisto