Suoraan sisältöön

Enonkosken kunnan uuden strategiatyön pohjaksi toteutettiin kyselytutkimukset kunnan luottamushenkilöille, henkilöstölle sekä kuntalaisille/vapaa-ajanasukkaille/Enonkosken kunnan asioista muuten kiinnostuneille. Kyselyjen tuloksia on käsitelty strategiatyöryhmässä, kunnan viranhaltijajohtoryhmässä ja valtuuston strategiaseminaarissa.

Luottamushenkilöiden vastausprosentti kyselytutkimukseen oli 68 % ja henkilöstön 26 %. Kuntalaisille osoitettuun kyselyyn vastasi 51 henkilöä, vapaa-ajanasukkaita 33 henkilöä ja Enonkosken kunnan asioista muuten kiinnostuneita 8 henkilöä.

Luottamushenkilöiden, henkilöstön, kuntalaisten sekä vapaa-ajanasukkaiden mielestä nykyisen kuntastrategian visio ”Liikuttavan onnellinen”, arvot, painopisteet ja päämäärät ovat vielä ajankohtaisia ja toimivia. Luottamushenkilöt haluavat, että tulevassa kuntastrategiassa edistetään ja huomioidaan erityisesti esimerkiksi Enonkosken omaleimaisuutta, identiteettiä, osallisuutta, kuntaviestintää ja -markkinointia, terveellistä elämää ja hyvinvointia kaiken ikäisille sekä liikenneväylien kuntoa ja turvallisuutta. Henkilöstö puolestaan toivoo tulevaan kuntastrategiaan henkilöstön työpanoksen arvostamista, henkilöstöresurssien oikein kohdentamista, henkilöstön osaamisen vahvistamista sekä TYKY-toimintaan panostamista.

Kuntalaiset olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä kunnan peruspalveluihin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä liikuntapalveluihin. Kehittämiskohteeksi kuntalaiset nimesivät sivukylien palvelut, työpaikkojen puutteen ja liikenneturvallisuuden. Vapaa-ajanasukkaat puolestaan antoivat kiitosta toimivista peruspalveluista, itsenäisestä kunnasta ja runsaasta tapahtumatarjonnasta.

Strategiatyöryhmän työn, kyselytutkimusten ja Enonkosken kunnasta saatavilla olevan tilastotiedon pohjalta valtuuston strategiaseminaarissa käsiteltiin ensimmäistä uutta strategialuonnosta ja siitä pyydetään kannanotot mm. vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä nuorisoneuvostolta.

Lisätietoja kuntastrategiasta antavat kunnanjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012 ja työryhmän puheenjohtaja Lauri Niiranen, puh. 050 323 6695