Suoraan sisältöön

Aluevaaleissa 2022 valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Etelä-Savon hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä
Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Etelä-Savon hyvinvointialueella 73.
Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021.
Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00.
Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on
toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen
Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottavat vastaan aluevaalilautakunnan sihteerit Annaliisa Leinonen ja Anna-Maija Juvonen seuraavasti:

Paikka ja käyntiosoite: Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Ajankohdat:
• perjantaina 10.12.2021 klo 13.00–16.00
• maanantaina 13.12.2021 klo 13.00–16.00 sekä
• tiistaina 14.12. 2021 klo 9.00–12.00 ja  klo 13.00-15.59.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan siheerille viimeistään 8.12.2021 mennessä, puh. 050 461 7397 tai
anna-maija.juvonen(at)etela-savo.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Mikkelissä 25.11.2021
Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunta