Suoraan sisältöön

Etelä-Savon maakuntaliitto hakee palvelukseensa kahta maakuntataiteilijaa

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeeseen. Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista kehittämistehtävää Etelä-Savossa.

Tehtävään palkataan kaksi henkilöä 50 %:n työajalla. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.9.2021 – 30.4.2022.
Hankkeelle palkattavien maakuntataiteilijoiden tehtävänä on kuntalaisten osallisuutta tukevan kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen osana AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanketta. Maakuntataitelijat työskentelevät yhdessä toistensa, hankkeen kulttuurikoordinaattorin sekä kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa.

Maakuntataiteilijan keskeiset tehtävät:
– ohjaa eteläsavolaiseen kulttuuriperintöön kytkeytyvää osallistavaa taiteellista työskentelyä Etelä-Savon asukkaille
– organisoi kulttuuriperintöaiheista tapahtumakokonaisuutta yhdessä kuntien kulttuuripalveluiden ja kuntalaisten kanssa
– viestii taidetoiminnasta ja tapahtumista sosiaalisessa mediassa ja verkkoalustoilla sekä
osallistuu maakunnalliseen verkostotyöhön ja hankkeen vaikutusten arviointiin.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ohjauksellisia valmiuksia ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta ja organisointikykyä. Maakunnan ja sen kulttuuriperinnön tuntemus luetaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää vahvaa taide- ja kulttuurialan tuntemusta sekä kokemusta kulttuuriperinnön soveltamisesta omalle taiteenalalle. Maakuntataitelija voi olla minkä tahansa taiteenalan ammattilainen.

Maakuntaliitto tarjoaa työskentelyyn tarvittavat laitteet ja yhteydet. Työ tapahtuu etätyönä työntekijän kotona ja yhteistyökunnissa, ja tämän vuoksi oma auto on oltava käytettävissä.

Noudatamme kahden kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa työnantajalle on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Tehtävästä maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana 1500 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa KVTES:n mukaisia lisiä. Työaika on 50 % KVTES:n toimistotyöajasta eli 18,13 h/vko.

Hakemus tulee jättää kuntarekry.fi-palveluun 21.5.2021 klo 15 mennessä. Työhaastattelut järjestetään ensisijaisesti viikolla 23.

Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, puh. 040 665 7230, sähköposti: taru.tahti@esavo.fi.