Suoraan sisältöön

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 27.8.2021 päätöksen kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukaisesta onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskiellosta.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 4.10.2021 klo 16.15.

Yleistiedoksianto

Päätös