Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelulain 85 §:n ja maa-aineslain 19 §:n mukaisesti teknisen lautakunnan lupapäätökset 22.3.2021 § 17

Tolvanen Antti/Karjalanlahden Sora kiinteistöllä RN:o 046-406-0017-0003 Karjalanlahti: ympäristölupapäätös ja maa-aineslain mukainen lupapäätös soran ottoon ja murskaukseen.

26.5.2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA