Suoraan sisältöön

Hakemukset on toimitettava tarpeellisine liitteineen määräaikana tekniseen toimistoon.
Hakemuksen mukaan on liitettävä jäljennös tiekunnan tileistä (tilinpäätösasiakirjat) vuodelta 2022 sekä voimassa oleva tieyksikkölaskelma, mikäli siihen on tullut muutoksia.

Kunnan yksityistieavustusta myönnetään yksityistielain 84 § mukaisesti sellaisille yksityisille teille, jotka ovat järjestäytyneet ja joiden tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä (YtL 50 §). Kuntalain 7 §:n perusteella voidaan myöntää avustusta myös järjestäytymättömälle tielle. Ns. villien teiden osalta avustushakemus tulee perustella. Tällaisen tien avustuspäätös voi perustua siihen, että se on kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.

Vakituisesti asutun tien pituus on oltava vähintään 0,5. Matka lasketaan viimeiseen asuntoon saakka. Tiekunnat voivat hakea myös peruskorjausavustusta, mikäli hankkeelle on myönnetty ely-keskuksen avustus.

Myöhästyneenä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta.

ENONKOSKEN KUNTA
kunnan ilmoitustaulu 9.3.2023 ja Itä-Savo 11.3.2023, lyhennyskuulutus

Lisätietoa kunnaninsinööri Keijo Kemppinen, 044 345 3024 tai toimistosihteeri Sari Juuti, 044 345 3026

Yksityisteiden tietoja voi tarkastella ja päivittää www.vayla.fi, sivulla myös linkki maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Hakemuslomake
Ely-keskuksen yksityistiesavustus
Yksityistiepäivät