Suoraan sisältöön

Nyt etsitään saman pöydän ääreen ratkaisuja etsiviä ja ratkaisuja tarjoavia toimijoita, jotta Etelä-Savon digivalmiuksia saataisiin parannettua.

Verkkotapaamisia on tarjolla useammalla teemalla. Järjestäjät toivovat aktiivista osallistumista etenkin 7.5.2021 järjestettävään työpajaan, missä pohditaan uusia toimintatapoja tukemaan yrityksiä digitaalisessa murroksessa.

 

ETELÄ-SAVON DIGIEKOSYSTEEMIN SUUNNITTELUN TYÖPAJATOIMINTA

22.4.2021 12:00-14:00 Vision viimeistely

Työpajassa keskustellaan edellisen työpajan tuloksista ja viimeistellään yhdessä Etelä-Savon Digiekosysteemin visio ja keskeiset päämäärät. Lisäksi määritellään toiminnalle yhteiset arvot. ILMOITTAUDU.

 

28.4.2021 09:00-11:00 Mitkä asiat estävät meitä vision saavuttamisessa?

Työpajassa tunnistetaan ja ratkotaan niitä käytännön haasteita, joita liittyy Etelä-Savon Digiekosysteemin vision saavuttamiseen.

Ilmoittautuminen tästä linkistä: ILMOITTAUDU.

 

7.5.2021 09:00-11:00 Mitkä asiat auttavat meitä vision saavuttamisessa?

Työpajassa tunnistetaan mitä olemassa olevia organisaatioita ja palveluja voisi hyödyntää Etelä-Savon Digiekosysteemin vision saavuttamiseksi. Lisäksi pohditaan millä tavoin digiekosysteemin toiminta saadaan houkuttelevaksi laajemmin Etelä-Savon eri kuntien yrityksille.

Tilaisuuteen haetaan osallistujiksi yritysten lisäksi laaja joukko julkisia toimijoita (esim. rahoittajat, kuntien elinkeinoasiamiehet,  alueelliset yrityspalveluverkostot, kehitysorganisaatiot), sekä Etelä-Savon alueella olevia koulutusorganisaatioita.

Ilmoittautuminen tästä linkistä: ILMOITTAUDU.

 

18.5.2021 09:00-11:00 Toimenpidesuunnitelman määrittely

Työpajassa tunnistetaan keskeisimmät askeleet Etelä-Savon Digiekosysteemin muodostamiseksi

Ilmoittautuminen tästä linkistä: ILMOITTAUDU

 

 

Työpajat ovat jatkumoa viime vuonna käynnissä olleelle MikseiMikkelin ja Xamkin Uutta digivirtaa Etelä-Savoon -hankkeelle, jonka yhtenä tarkoituksena oli kehittää ohjelmistoalan koulutuksen ja yritysten yhteistyötä alueella. Tämän jälkeen järjestimme tammikuussa 2021 MikseiMikkelin toimesta ja Metatavun Mikko Lammen vetämänä Digiekosysteemin Kick off -tilaisuuden, jossa kartoitimme alueen ICT-alan yritysten halukkuutta digiekosysteemin rakentamiseen ja verkostoitumiseen elinkeinoelämän digitalisaation, liiketoiminnan kasvun ja yhteistyön edistämiseksi. Kick off -tilaisuuden jälkeen järjestimme maaliskuussa pienemmän työpajan digiekosysteemin tavoitteiden, vision ja mission määrittämiseksi, jonka tuloksena näimme tarpeelliseksi kutsua mukaan yhä enemmän alueen digialan toimijoita.

Työpajat ovat osa Xamkin ETELÄ-SAVON DIGITAALINEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ (ESDIH) -hanketta, joka on Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama Lump Sum -hanke. Hankkeessa on tarkoituksena luoda yhteistyössä yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa suunnitelmat digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamiselle. Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat monen toimijan verkostoja, jotka pyrkivät edistämään alueen yritysten digitaalista murrosta. Digitaaliset innovaatiokeskittymät tarjoavat yrityksille yhden luukun periaatteella monipuolisia digitalisaatiota tukevia palveluja kuten liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä, testauspalveluja ja infrastruktuuriin yhteiskäyttöä, verkostojen rakentamista sekä rahoitusneuvontaa. Keskittymillä on usein sovellusalue- tai teknologiafokus sekä vahva kytkentä alueelliseen erikoistumiseen.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/etela-savon-digitaalinen-innovaatiokeskittyma-esdih/