Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (321/2011) perusteella 10.2.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: FinnAust Mining Finland Oy

Lupatunnus: VA2020:0072

Varausalueen sijainti: Enonkoski, Savonlinna

Varausken voimassaolo päättyy: 2.11.2022

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen halllinto-oikeuteen. Valitusiaka päättyy 19.3.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset 

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166