Suoraan sisältöön

Antti Paavo Tolvanen on jättänyt maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen kymmeneksi vuodeksi kiinteistölle Karjalanlahti 046-416-0017-0003. Hakemus koskee maa-ainesten (sora) ottamista alueelta.

Maanotto alueen pinta-ala on noin 0,9 ha ja koko tilan pinta-ala 176,98 ha. Suunniteltu ottomäärä on yhteensä 90 000 m3. Alueella on ollut vanha maa-ainesten ottolupa, joka on vanhentunut vuonna 2014.

Alueella suoritetaan maanottoa ja lastausta.

Kuulutus aika 20.1.2021-3.3.2021 Enonkosken kunnan ilmoitustaululla Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski ja kunnan kotisivuilla www.enonkoski.fi .

Hakemusasiakirjat nähtävillä kuulutusaikana Enonkosken kunnan teknisessä toimistossa Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava tekniselle toimistolle kirjeitse tai sähköpostilla tekninen.toimisto@enonkoski.fi ennen kuulutusajan loppumista.

Keskiviikkona 20.1.2020