Suoraan sisältöön

Metsäyhtymä Honkanen on jättänyt maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen kymmeneksi vuodeksi kiinteistölle 46-403-0012-0017. Hakemus koskee maa-ainesten ottoa, louhintaa ja murskausta Pohjoiskallukasta n. 5 ha:n alalla.

Toiminnan aikana maa-ainesten ottoa ja louhintaa suoritetaan korkeudesta n. 125 mpy korkeuteen 106-109 mpy. Haettava maa-ainesluvan kiviainesmäärä on 1 000 000 m3 murskauksen ja louhinnan ollessa keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa, mutta korkeintaan 250 000 tonnia.

Ympäristölupahakemus
Maa-aineslupahakemus
Maa-ainesten ottosuunnitelma

Kuulutusaika 17.11.-31.12.2021 Enonkosken kunnan kotisivuilla www.enonkoski.fi

Hakemusasiakirjat liitteineen nähtävänä kuulutusaikana Enonkosken kunnanvirastolla, Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski.

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava tekniselle toimistolle kirjeitse tai sähköpostilla tekninen.toimisto@enonkoski.fi ennen kuulutusajan loppumista.

15.11.2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA