Suoraan sisältöön

Metsäyhtymä Honkanen on jättänyt maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen 8.12.2021 kiinteistölle 46-403-0012-0017. Hakemus koskee maa-ainesten ottoa, louhintaa ja murskausta Pohjoiskallukasta n. 5 ha:n alalla kymmenen vuoden aikana. Hakemusta on päivitetty sekä hakemuksen liitteeksi on toimitettu luontoselvitys sekä pöly- ja melumallinnus.

Toiminnan aikana maa-ainesten ottoa ja louhintaa suoritetaan korkeudesta n. 125 mpy korkeuteen 106-109 mpy. Haettava maa-ainesluvan kiviainesmäärä on 1 000 000 m3 murskauksen ja louhinnan ollessa keskimäärin 150 000 tonnia vuodessa, mutta korkeintaan 250 000 tonnia.

Karttaote
Asemapiirustus

Kuulutusaika 4.2.-8.3.2023 Enonkosken kunnan kotisivuilla www.enonkoski.fi

Hakemusasiakirjat liitteineen asetetaan uudelleen nähtäväksi kuulutusaikana Enonkosken kunnanvirastolla, Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski.

Muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava tekniselle toimistolle kirjeitse tai sähköpostilla tekninen.toimisto@enonkoski.fi ennen kuulutusajan loppumista.

30.1.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA