Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta

Hakija: FinnAust Mining Finland Oy

Lupa-alueen nimi: Makkola

Lupatunnus: ML2012:0035

Alueen sijainti ja koko: Enonkoski, Savonlinna, 514,07 ha

Kuvaus ja hekemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia, kobolttia ja platinaryhmän alkuaineita.

Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten timanttikairaus, kalliopintojen näytteenottoa ja geofysikaaliset mittaukset.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 5.3.2021 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaiovsasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Lisätietoja: Esa Tuominen, puh. 029 505 2018, esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi