Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta

Hakija: FinnAust Mining Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Enonkoski C
Lupatunnus: ML2013:0084
Alueen sijainti ja koko: Enonkoski, Savonlinna, 1846,62 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia, kobolttia ja PGE-ryhmän alkuaineita. Tutkimusmenetelmät
ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten kallioperäkairaus,
timanttikairaus, kalliopintojen näytteenottoa ja geofysikaaliset mittaukset.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 5.3.2021 mennessä lupatunnus mainiten
Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona
osoitteeseenkaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla:https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Lisätietoja: Esa Tuominen puh. 029 5052 018esa.tuominen@tukes.fi taikaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 3.2.2021

Pidetään nähtävänä 5.3.2021 asti.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta