Suoraan sisältöön

Meluilmoitus, melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Elvera Oy on tehnyt ympäristösuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen louhinta- ja räjäytystöistä Hanhijärven sekä Luotojärven alueilla.

Ilmoitus koskee sähköverkon maakaapelointiin liittyvää räjäytys- ja louhintatöitä.

Louhinta- ja räjäytystöiden arvioitu kestoaika on 22.7.-31.12.2022 maanantai-perjantai klo 7-18 välisenä aikana.

Alueelle ei ole tehty maakaapelireittien pohjatutkimuksia, joten louhinta- ja räjäytystöiden mahdollisia tarkempaa sijaintia ja ajankohtaa ei voida osoittaa. Toimenpiteistä tiedotetaan hakijan toimesta 100 metrin sisällä olevia kiinteistöjä talokohtaisesti.

Lisätietoja Jiri Jääskeläinen/Elvera Oy, puh. 044 4620 322 tai jiri.jaaskelainen@elvera.fi sekä kunnaninsinööri Keijo Kemppinen, puh. 044 345 3024.

Kaivukartta

Tekninen lautakunta