Suoraan sisältöön

Päätöksen kuuluttaminen

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n
mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Savon Keskuspurkaamo Oy/J.V.Bussi-Group Oy annettu päätös koskee
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoitteessa
Laukunkangas 200, 58175 Karvila, kiinteistötunnus 46-414-10-9.

 Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 18.10. – 24.11.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa  https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo

Linkki kuulutukseen:   Kuulutus (ely-keskus.fi)

Linkki päätökseen: 0253c6f0-06b8-c2a3-f18b-4dd08b101b40 (ely-keskus.fi)

Ympäristönsuojelun asiantuntija
Jyrki Hämäläinen
+358 295 024 178
jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi