Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 03.05.2021:

 

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

10

Myönnetty

21-0010-T 046-420-0033-0000

Enonkoskentie 2t, 58175 ENONKOSKI

Huoman Hannu Olavi Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Rakennetaan 3 kpl 90m2 avokatoksia niin, että takaseinään ja uloimpiin päätyihin asennetaan profiilipelti. Kantavana rakenteena käytetään kyllästettyjä pylväitä.

11

Myönnetty

21-0011-T 046-406-0010-0199

Peltoniementie 176a, 58180 IHAMANIEMI

Pakarinen Pasi Toimenpidelupa

Rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen.

Vakituisen asunnon jätevesijärjestelmän muutos.

12

Myönnetty

21-0012-T 046-410-0005-0018

Karvilantie 532, 58160 KARVILA

Kapanen Harri Tapani Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

Öljylämmityksen muutos maalämmöksi

13

Myönnetty

21-0013-R 046-406-0015-0015

Ukonsaari 3, 58180 IHAMANIEMI

Mykkänen Asko Juhani Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Vaja/varasto

14

Myönnetty

21-0014-R 046-410-0005-0010

Miilunkankaantie 50, 58160 KARVILA

Purontaus Oy Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Kylmä varastotila Panimon käyttöön. Weckan peltihalli.

15

Myönnetty

21-0015-MAI 046-413-0011-0042

Rantakuja 4, 58175 ENONKOSKI

Enonkosken kunta Maisematyölupa

Puistoalueen siistiminen. Koskee myös tiloja 46-413-11-32 ja 46-413-11-122.

Puiden kaataminen: Rakennuksen läheisyydestä suurten kuusien poistaminen sekä puistoalueen harventaminen.

16

Myönnetty

21-0016-I 046-413-0013-0053

Enonkoskentie 3619, 58175 ENONKOSKI

Koistinen Teemu Taneli Toimenpideilmoitus

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Autokatoksen rakentaminen 55 neliötä ja puuvajan rakentaminen 15 neliötä

17

Myönnetty

21-0017-T 046-416-0002-0002

Enonkoskentie 4041, 58300 SAVONRANTA

Seppälä Sirkka Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Venevaja.

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

(ma-pe klo 9.00 – 15.00)