Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 01.09.2023:

 

  § Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

  42

Myönnetty

23-0042-R 046-410-0003-0016

Laasalantie 509b, 58175 ENONKOSKI

    Nousiainen Jarmo Tapio Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Aitan rakentaminen valmiista paketista

       
  43

Myönnetty

23-0043-I 046-420-0017-0288

Pirttiniementie 45, 58175 ENONKOSKI

    Kolari Irma Sinikka Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Terassilasitus

       
  44

Myönnetty

23-0044-T 046-413-0017-0016

Enonkoskentie 3009, 58175 ENONKOSKI

    Kantola Marja Leena Toimenpidelupa

Rakennuksen julkisivujen tai katon muutos, mainoslaitteet tai opasteet rakennuksissa. Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Toimenpidelupa: aurinkopaneelien asennus varastorakennuksen peltikatolle, 5000kw/v

Toimenpideilmoitus: avokatokset/valokate

       
  45

Myönnetty

23-0045-R 046-420-0017-0312

Pirttiniementie 28, 58175 ENONKOSKI

    Jalovenko Dmitri Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Eristämättömän varastorakennuksen n.20 m2  rakentaminen.

       
  46

Myönnetty

23-0046-T 046-420-0005-0019

Tuulenmäki 7, 58175 ENONKOSKI

    K&K Mustoset Oy Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Autokatos

       
  47

Myönnetty

23-0047-T 046-419-0004-0028

Mustolanmäentie 151, 58170 SIMANALA

    Mustonen Kati Johanna Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Autokatos

       
  48

Myönnetty

23-0048-R 046-419-0004-0027

Mustolanmäentie 151, 58170 SIMANALA

    Mustonen Yrjö Juhani

Mustonen Kati Johanna

Laajennuslupa

Asuinpientalon laajentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).

Rakennuksen sisätilojen muutos/korjaustyöt

       
  49

Myönnetty

23-0049-R 046-417-0002-0061

Valkeisniementie 148, 58180 IHAMANIEMI

    Halonen Mika Veikko Petteri Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen. Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin). Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Uudisrakennus, jossa rakennetaan rantasauna ja liiteri/varastorakennus. Lisäksi rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jossa paneelit tuodaan aurinkoiseen paikkaan.

       
  50

Myönnetty

23-0041-R ja 23-0050-R 046-413-0011-0172

Olavinlahdentie 110, 58175 ENONKOSKI

    Suomela Jukka Samuli Rakennuslupa

Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai merkittävä korjaaminen

Käyttötarkoituksen muutos vakinaiseen asumiseen

Rakennuslupa

Laajennuslupa

Asuinpientalon laajentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).

Asuinrakennuksen laajentaminen puurakenteisena

Lisäystä 3 MH ja eteisen sekä keittiön laajennus.

       
  51

Myönnetty

23-0051-I 046-420-0017-0346

Ollintie 1, 58175 ENONKOSKI

    Heikkinen Sami Severi Toimenpidelupa

Parvekkeen ja/tai terassin rakentaminen tai lasittaminen.

Hallin vieressä- hallin ja kevyenliikenteen välissä olevien puiden kaataminen

Terassin lasitus.

       
  52

Myönnetty

23-0052-R 046-408-0020-0030

Rajanotkontie 240, 58175 ENONKOSKI

    Rautiainen Aki Pasi Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Varasto/autokatoksen rakentaminen.

       
  53

Myönnetty

23-0053-I 046-420-0017-0279

Louhelantie

    Asunto Oy Enonkosken Louhelantie Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Asunto oy Enonkosken Louhelantie on vuokrannut Enonkosken kunnan omistuksessa olevalta maa-alueelta (46-420-178-279) roskakatoksen rakentamista varten pienen alueen.

       
  54

Myönnetty

23-0054-I 046-406-0015-0032

Mustaniementie 254, 58180 IHAMANIEMI

    Savilepo Päivi

Savilepo Juha Tapio

Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Varastorakennus, kerrosala 18 m2 ja kokonaisala 27 m2.

       
  55

Myönnetty

23-0055-R 046-406-0015-0036-M-0001

Ukonsalontie 97, 58180 IHAMANIEMI

    Koch Veronika

Koch Marco Christian

Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen (2 kpl). Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Loma-asunto, rantasauna ja talousrakennus oheisten piirustusten mukaan.

Rakennuspaikka on Saimaan alueen osayleiskaavaan merkityn paikan vieressä koska kaavakartassa se on piirretty osittain veden päälle. Kartta on rannan osalta tarkentunut lohkottaessa kesällä 2023.

       

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri

 

 

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään: Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9.00 – 15.00)