Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 08.05.2024:

 

  § Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

  17

Myönnetty

24-0017-T 046-420-0017-0355

Urheilukentäntie 1, 58175 ENONKOSKI

    Klemettinen Vesa Jani Petteri Toimenpidelupa

Parvekkeen ja/tai terassin rakentaminen tai lasittaminen.

Kartanon etupihalle rakennetaan uutta terassia n. 240m2 sekä myyntipiste ja uusi ovi asennetaan niin että terassilta on suora kulkuyhteys ravintolatilaan. Terassille tehdään esteetön kulku niin sisään kuin ulos.

       
  18

Myönnetty

24-0018-R 046-405-0001-0003

Mustaniementie 360, 58180 IHAMANIEMI

    Anttonen Seppo Kalevi Laajennuslupa

Varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen laajentaminen.

Saunan käyttötarkoitus muutettu hakemuksen yhteydessä vapaa-ajan asunnoksi osoitetietojen vuoksi.

Rakennetaan uusi varasto metsätalouden käyttöön. Rakennus tulee olemassa olevan hirsisen varastorakennuksen jatkoksi, joka samalla kunnostetaan. Kokonaisneliömäärä n. 44 m2.

       

Allekirjoittaja                      Otto Häkkinen
kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9.00 – 15.00)