Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 17.08.2022:

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

43

Myönnetty

22-0043-I 046-422-0009-0018

Kuoppasalontie 227b, 58180 IHAMANIEMI

Lauterburg Andreas Toimenpideilmoitus

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Kimara Oy:n työkaluvajan pystytys.

44

Myönnetty

22-0044-I 046-420-0019-0120

Tuliraudanniementie 16, 58175 ENONKOSKI

Muhonen Heli Toimenpidelupa

Rakennuksen julkisivujen tai katon muutos, mainoslaitteet tai opasteet rakennuksissa.

Rantasaunan terassin laajennus ja kattaminen.

45

Myönnetty

22-0045-R 046-404-0009-0001

Joukonniementie 260, 58180 IHAMANIEMI

Kovanen Minna Maarit

Kovanen Eero Antero

Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen.

25 m2 puurakenteinen pulpettikattoinen vierasmaja.

46

Myönnetty

22-0046-I 046-415-0001-0002

Havujärventie 4, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

47

Myönnetty

22-0047-R 046-419-0004-0027

Mustolanmäentie 151, 58170 SIMANALA

Mustonen Yrjö Juhani

Mustonen Kati Johanna

Laajennuslupa

Asuinpientalon laajentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).

Katetun teranssin rakennus talon yhteyteen takapihalle.

48

Myönnetty

22-0048-I 046-406-0010-0159

Ihamaniementie 990, 58180 IHAMANIEMI

Tolvanen Tomi Eerik Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Autokatoksen rakentaminen olemassa olevan varastorakennuksen päätyyn

49

Myönnetty

22-0049-R 046-406-0018-0034

Päivärinteentie 10, 58180 IHAMANIEMI

Markus Pesonen Rakennuslupa

Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai merkittävä korjaaminen.

Ulkovaraston käyttötarkoituksen muutos aitta majoitukseksi ja monitoimitilaksi 90 m2 osalta, joihin tulee kautta pidentävä lämpöeristys, kylpyhuoneita ja vesipisteitä.

50

Myönnetty

22-0050-T 046-413-0011-0086

Rinnetie 14, 58175 ENONKOSKI

Enonkosken Vuokratalot Oy Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän muutos öljylämmityksestä maalämpöön

51

Myönnetty

22-0051-T 046-413-0011-0042

Rantakuja 4, 58175 ENONKOSKI

Enonkosken Vuokratalot Oy Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

Kiinteistön liittäminen öljylämmityksestä maalämpöön

52

Myönnetty

22-0052-MAI 046-407-0009-0052

Pehessalo

Kraft Valtteri

Kraft Henri

Maisematyölupa

Kiinteistöllä 46-407-9-52 tehdään suunniteltuja avo- ja harvennushakkuita. Liitteenä olevan kartan kuviot 38, 43 ja 53 on uudistettavaksi avohakkuulla. Kuvioilla 34 ja 51 on tarkoitus suorittaa harvennushakkuu. Avohakkuiden yhteydessä jätetään rantaan käsittelemätön 50 m kaistale.

Puiden kaataminen: suunniteltuja avo- ja harvennushakkuita. Kuviot 38, 43 ja 53 uudistettavaksi avohakkuulla. Kuvioilla 34 ja 51 suoritetaan harvennushakkuu. Avohakkuiden yhteydessä jätetään rantaan käsittelemätön 50 m kaistale. Harvennushakkuiden osalta poistetaan noin puolet puumäärästä.

53

Myönnetty

22-0053-R 046-406-0018-0030

Honkaniementie 7, 58180 IHAMANIEMI

Pesonen Markus Joona Juhani Rakennuslupa

Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä sisämuutos).

Autotalli (erillinen ulkorakennus) remontoidaan lämpimäksi tilaksi, johon tulee äänitys-studio. Sisäpinnat remontoidaan ja eristetään sekä tehdään lattialämmitys. Rakennuksen ulkonäköön ei tule muutoksia.

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

(ma-pe klo 9.00 – 15.00)