Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 22.05.2023:

 

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

27

Myönnetty

23-0027-T 046-422-0007-0030

Iltaniementie 64, 58180 IHAMANIEMI

Tirkkonen Pentti Kalevi Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Grillikatoksen 16,5 m2 rakentaminen.

28

Myönnetty

23-0028-T 046-408-0022-0028

Jurvanmäentie 40, 58175 ENONKOSKI

Näsänen Jari

Näsänen Eeva Marita

Toimenpidelupa

Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä sisämuutos).

Kahden aittahuoneiston muutos majoitus tilaksi. Tarvittaessa aurinkojärjestelmä valaistuksen mukaan. Ulkoseinän maalaus tarvittaessa.

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9.00 – 15.00)