Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 09.05.2022:

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

18

Myönnetty

22-0018-R 046-410-0005-0018

Karvilantie 532, 58160 KARVILA

Kapanen Harri Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Autotallin rakentaminen

19

Myönnetty

22-0019-I 046-403-0012-0026
Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

20

Myönnetty

22-0020-I 046-421-0001-0008

Saramäentie 1, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

21

Myönnetty

22-0021-I 046-403-0012-0024

Muhonmäentie 4, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

22

Myönnetty

22-0022-I 046-421-0001-0010

Muhosentie 1, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

23

Myönnetty

22-0023-I 046-403-0008-0009

Ahorannantie 2, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

24

Myönnetty

22-0024-I 046-403-0001-0004

Lamminmäentie 3, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä. Lisäksi muuntamon viereen rakennetaan kompensointi muuntamo, joka on hieman pienempi puistomuuntamo.

Tiloilla: 46-403-1-3 ja 46-403-1-4 on sama maanomistaja.

25

Myönnetty

22-0025-I 046-411-0002-0014

Hanhijärventie 1023, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

26

Myönnetty

22-0026-I 046-403-0007-0018

Hanhijärventie 761, 58175 ENONKOSKI

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpidelupa

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Rakennetaan uusi muuntamo verkkosaneerauksen yhteydessä

27

Myönnetty

22-0027-R 046-417-0002-0061

Valkeisniementie 148, 58180 IHAMANIEMI

Kurjenlento Virpi Liisa Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Viereiselle kiinteistölle

46-417-2-60 rakennettu sauna, jonka rakennustarvike- ja taukotuvaksi siirretty  lukollinen 12 neliön hirsikehikko/aitta.

28

Myönnetty

22-0028-R 046-404-0008-0005

Joukonniementie 180, 58180 IHAMANIEMI

Wanér Mira Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Autotalli/autokatos rakentamisnen. Tontilla rakenteilla vapaa-ajan asunto, jolle rakennuslupa myönnetty elokuussa 2021.

.

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

(ma-pe klo 9.00 – 15.00)