Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 09.03.2023:

 

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

1

Myönnetty

23-0001-I 046-413-0011-0084

Rantakuja 1, 58175 ENONKOSKI

Laitinen Kirsi Helena Toimenpideilmoitus

Puiden kaataminen asemakaava-alueella: Ryteikön siistimistä ja vaarapuiden poistoa.

2

Myönnetty

23-0002-P 046-403-0015-0001

Saramäentie 90, 58175 ENONKOSKI

Rantanen Timo Pekka Purkulupa

Rakennuksen purkaminen.

Haen lupaa purkaa kyseisellä tilalla olevat huonokuntoiset rakennukset. Kohde on metsätalousmaata, jossa sijaitsevat vanhat heikkokuntoiset rakennukset. Asuinrakennus myydään purkukuntoisena maapohjineen.

Purkumateriaali  käytetään soveltuvin osin polttopuuna.

2

Myönnetty

23-0003-I 046-420-0017-0296

Kirkkotie

Enonkosken kunta Toimenpideilmoitus

Lahojen ja vaarapuiden poistoa kävelyteiden ja kosken varrelta. Kiinteistöt 46-420-17-296 ja 17-247.

Puiden kaataminen: Lahojen ja vaarapuiden koneellinen poisto.

4

Myönnetty

23-0004-R 046-406-0015-0013

Joukonniementie 146, 58180 IHAMANIEMI

Weiss Nicolas

Weiss Juliane

Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen (2 kpl).

Rakennetaan loma-asunto ja rantasauna kiinteistölle.

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen, Kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski, (ma-pe klo 9.00 – 15.00)