Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.05.2023:

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

19

Myönnetty

23-0019-R 046-406-0017-0056

Kurtinvuorentie 124, 58180 IHAMANIEMI

Herranen Maija Tellervo Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen.

Saunamökin rakentaminen.

20

Myönnetty

23-0020-P 046-403-0012-0052

Enonkoskentie 3248, 58175 ENONKOSKI

Huittinen Juha Pekka Purkulupa

Rakennuksen purkaminen (4 kpl).

Konehallin/ varaston purkaminen sekä huonokuntoisten talousrakennusten purku.

21

Myönnetty

23-0021-R 046-406-0010-0251

Säätiönkankaantie 229, 58180 IHAMANIEMI

Nurminen Iiro Veli Tapani Rakennuslupa

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai vierasmajan rakentaminen.

Rantasaunan rakentaminen

22

Myönnetty

23-0022-I 046-420-0010-0065

Sammalniementie 109, 58170 SIMANALA

Suur-Savon Sähkö Oy Toimenpideilmoitus

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin).

Puistomuuntamon rakentaminen

23

Myönnetty

23-0023-R 046-420-0017-0352

Pirttiniementie 60, 58175 ENONKOSKI

Temin Gabriel Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Autotallin rakentaminen

24

Myönnetty

23-0024-T 046-403-0010-0011

Enonkoskentie 3503a, 58175 ENONKOSKI

Järveläinen Asko Olavi Toimenpidelupa

Parvekkeen ja/tai terassin rakentaminen tai lasittaminen.

Kuistin lasitus.

25

Myönnetty

23-0025-R 046-417-0002-0049
Rainio Jouni Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Korvataan nykyinen peltinen n. 10 m2 varastorakennus 16 m2 puisella latomaisella varastorakennuksella

26

Myönnetty

23-0026-R 046-403-0006-0058
Mayo Xavier Rakennuslupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Varastovajan rakentaminen

 

Myönnetty

E-2023-4-1 046-420-0017-0244
Vellonen Veli-Matti Santeri Ilmoitus

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

 

Allekirjoittaja                      Keijo Kemppinen
Kunnaninsinööri
OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski, (ma-pe klo 9.00 – 15.00)