Suoraan sisältöön

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on 30.9.20 tarkentanut ohjeistusta tapahtumajärjestäjille. Kaikkiin yli 50 hengen tapahtumiin on tapahtuman järjestäjän laadittava jatkossa kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tapahtumajärjestäjällä on vastuu ottaa huomioon tartuntojen ehkäisy. Sosteri antaa opastusta ja neuvontaa asiassa.

  • Yli 50 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee laatia kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Suunnitelma on pyydettäessä toimitettava Sosterin tartuntatautitiimille.
  • Yli 500 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee toimittaa suunnitelma Sosterin tartuntatautitiimille ennakkoon.

Sosterin tartuntatautitiimistä kunnan tartuntatautilääkäri Mirkaleena Erkkilä, tartuntatautihoitaja Sisko Mutka ja hygieniahoitajat Anne Kosonen ja Jaana Toivanen opastavat tapahtumien järjestäjiä tarvittaessa asiassa jo etukäteen. Tapahtumanjärjestäjä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Mirkaleena Erkkilään, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet 21.9.2020 ohjeen tapahtumanjärjestäjille, joka löytyy Itä-Suomen aluehallintoviraston sivulta http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4_FI.pdf

Keskeiset poiminnat ohjeistuksesta:

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Mihinkään yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee myös tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjiä, työntekijöitä, mahdollisia vapaaehtoisia tai muita sidosryhmiä.

Riskiryhmään kuuluvat. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Turvavälit ja turhien fyysisten kontaktien välttäminen. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, ja tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät ovat velvoitettuja vastaamaan siitä, että tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa pystytään noudattamaan riittäviä turvavälejä.

  • Tapahtumien ja tilaisuuksien henkilömäärä on rajattava niin, että henkilöiden välille jää aina vähintään 1-2 m turvaväli.
  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä, tilanteesta riippuen joko opastein tai henkilökunnan avulla. Lisäksi jonoihin on puututtava saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
  • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
  • Turvavälejä tulee mahdollisuuksien mukaan joko rajata elementein tai selkeästi näkyvin opastein tai merkein.

Osallistujatietojen kerääminen. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtumajärjestäjien tulisi mahdollisuuksien mukaan ja lainsäädännön edellytyksin kerätä tapahtumaan osallistuvien osallistujatiedot.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on oltava nähtävissä työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.

  • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta esim. kädet on aina pestävä ennen tapahtumaan tai tilaisuuteen osallistumista.
  • Henkilökunnalla on puolestaan oltava käytössään käsienpesumahdollisuus tai vähintään käsihuuhdetta. Kädet kuivataan aina kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen

Siivous. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät vastaavat siitä, että kaikki tapahtumatilat siivotaan asianmukaisesti ennen ja jälkeen tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kasvomaskien käyttö. Sosterin alueella on voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukainen laajennettu maskisuositus, jossa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, matkatessa koronavirustestiin sekä odottaessa koronatestitulosta, riskialueelta Suomeen palatessaan sekä jos henkilöllä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, esimerkiksi akuuttiin terveysasiaan liittyvä matka. Kasvomaskia suositellaan lisäksi kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja lukioihin. Lisäksi kasvomaskia suositellaan esimerkiksi yleisötilaisuuksissa tai kauppakeskuksissa, joissa turvaetäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Lisätietoja löytyy Sosterin sivuilta: https://www.sosteri.fi/sosteri-neuvoo-ja-opastaa-tapahtumajarjestajia-koronapandemiassa/