Suoraan sisältöön

Enonkosken ehkäisevän päihdetyön työryhmän kokous pidettiin 11.12.20. Tässä yhteenveto käsitellyistä asioista.

-kuulumiset Savonlinnan kaupungin ehkäisevän päihdetyön monialaisen työryhmän 26.11.20 kokouksesta.

-Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa 2020 ja THL:n ehkäisevän päihdetyön uutiskirje 10/2020 tiedoksi

-työryhmä kävi läpi Enonkosken kunnan päihdetilastoja, joita on hyvin rajoitetusti saatavilla julkisista lähteistä, koska tapausmäärät ovat pieniä. Tilastoja käytiin läpi myös Sosterin alueen ja koko maan osalta.

THL:n Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2020 tilaston mukaan:

  • vuonna 2019 Enonkoskella alkoholijuomia myytiin asukasta kohti 100 %:n alkoholina, 4,1 litraa. Tämä indikaattori ilmaisee vuoden aikana kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille toimitettujen alkoholijuomien määrän 100 %:n alkoholina laskettuna litroina jokaista vastaavalla alueella asuvaa kohden. Indikaattori kuvaa alkoholijuomien tilastoidun myynnin määrää asukasta kohden. Vastaava luku koko maassa oli 6,9 litraa ja Savonlinnan seutukunnassa 8,7 litraa.
  • v. 2018 Sosterin alueella alkoholikuolleisuus/100 000 asukasta kohden oli 29,2 (koko maassa 30,5). Indikaattori ilmaisee alkoholikuolleisuuden ns. suppean määritelmän mukaan, joiden peruskuolemansyy liittyy alkoholiin (alkoholitaudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset).
  • v. 2017 Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset 1 000 asukasta kohti Enonkoskella oli 4,2, koko maassa 3,2 ja Sosterin alueella 3,8. Rattijuopumukset kirjataan tapahtumapaikan mukaan.
  • v. 2019 päihtyneiden säilöönottoja/1 000 asukas kohti Enonkoskella oli 1,5, koko maassa 8,8 ja Sosterin alueella 6,8. Tämä indikaattori liittyy turvallisuuteen sekä järjestykseen ja kertoo osaltaan myös viranomaisten aktiivisuudesta ja resursseista. Säilöönotto päihtymyksen vuoksi tehdään henkilön turvaamiseksi.
  • v. 2015 päivittäin tupakoivien osuus 20 vuotta täyttäneistä oli Sosterin alueella 11,5 % ja koko maassa 14,2 %. Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 20 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä suomalaisesta väestöstä.
  • v. 2018 päivittäin nuuskaavien osuus 20–64-vuotiaista oli Sosterin alueella 1 % ja koko maassa 2,5 %. Indikaattori siis ilmaisee päivittäin nuuskaavien 20–64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä suomalaisesta väestöstä.
  • v. 2019 Sosterin alueella oli 2,5 poliisin tietoon tullutta huumausainerikosta 1 000 asukasta kohti ja koko Suomessa 1,7. Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten (pl, huumausaineen käyttörikokset ja törkeät huumausainerikokset) osuuden tuhatta asukasta kohti. Poliisin tietoon tulleet rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.
  • päihdehaittojen riskiä ennakoivina ja selittävinä tekijöinä ovat mm. työttömien osuus työvoimasta ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet. Vuonna 2019 Enonkoskella oli 10,1 % työttömänä työvoimasta, Savonlinnan seutukunnassa 11,6 % ja koko maassa 9,2 %. Indikaattori ilmaisee työttömien %-osuuden työvoimasta. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole päätoiminen opiskelija tai joka on kokonaan lomautettu tai säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Vuonna 2018 Enonkoskella oli koulutuksen ulkopuolelle jääneistä 17–24-vuotiaista 4,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä, Savonlinnan seutukunnassa 6,0 % ja koko maassa 7,9 %. Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta

-työryhmässä keskusteltiin etsivän nuorisotyön ja liikuntatoimen näkökulmasta päihdehaitoista.

seuraava ehkäisevän päihdetyöryhmän kokous pidetään 12.3.2021 klo 9.30.

Lisätietoja Minna Laurio, kunnanjohtaja, puh. 044 3453012, s-posti minna.laurio(at)enokoski.fi