Suoraan sisältöön

Enonkosken kunnassa toteutettiin maaliskuussa 2023 kuntalaisille päihdetilannekysely, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Vastaava kysely toteutettiin keväällä 2022.

Yhteenvetona kyselyn tulokset (suluissa v. 2022 tulokset)

Vastaajia oli 52 henkilöä (28), joista naisia 59 % ja miehiä 41 %. Vastaajista 43 % oli ikäryhmässä 21-65 vuotta, 39 % ikäryhmässä 13-16 v., 12 % ikäryhmässä yli 65 v., 2 % ikäryhmässä 17-20 v. ja 4 % vastaajista ei ilmoittanut ikäänsä.

Enonkoskella viimeisen vuoden aikana alkoholin välittämistä alaikäisille vastaajista oli havainnut 6 % (0 %), 85 % (90 %) ei ollut havainnut ja 9 % (10 %) ei osannut vastata. Tupakkatuotteiden välittämistä alaikäisille vastaajista oli havainnut 4 % (7 %), 77 % (82 %) ei ollut havainnut ja 19 % (11 %) ei osannut vastata. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista oli havainnut 20 % (18 %), 55 % (75 %) ei ollut havainnut ja 25 % (7 %) ei osannut vastata.

Enonkoskella viimeisen vuoden aikana alaikäisten alkoholinkäyttöä vastaajista oli havainnut 19 % (18 %), 69 % (71 %) ei ollut havainnut ja 12 % (11 %) ei osannut vastata. Alaikäisten tupakointia vastaajista oli havainnut 28 % (39 %), 55 % (39 %) ei ollut havainnut ja 17 % (22 %) ei osannut vastata. Alaikäisten nuuskaamista vastaajista oli havainnut 25 % (38 %), 56 % (45 %) ei ollut havainnut ja 19 % (17 %) ei osannut vastata.

Tutkimukseen vastanneista 21 % (14 %) mielestä Enonkosken kunnan alueella käytetään liikaa alkoholia tai muita päihteitä, 52 % (50 %) mielestä ei käytetä ja 27 % (36 %) ei osannut vastata.

Vastaajista 6 % (18 %) ilmoitti, että viimeisen vuoden aikana päihtyneiden ihmisten käyttäytyminen on heikentänyt turvallisuuden tunnetta joissakin tilanteissa, 86 % (71 %) toi esille, että päihtyneiden ihmisten käyttäytyminen ei ole heikentänyt turvallisuuden tunnetta ja 8 % (11 %) ei osannut vastata.

Tutkimuksessa kysyttiin, että saako Enonkoskella helposti tukea eri riippuvuuksien hoitoon mm. alkoholi, tupakka, nuuska, huumausaineet, rahapelit ja nettipelit. Vastaajista 79–84 % (78–86 %) vastasi, että ei osaa sanoa saako tukea eri riippuvuuksien hoitoon, 10–15 % (7–11 %) vastasi, ettei saa tukea ja 6–8 % (3–11 %) vastaajista ilmoitti, että saa tukea em. riippuvuuksien hoitoon.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, että onko edellisen vuoden aikana terveydenhuollon (hoitaja, lääkäri) vastaanotolla vastaajalta kysytty mm. alkoholin-, huumeiden ja nuuskan käytöstä, tupakoinnista tai raha- tai nettipelaamisesta. Lisäksi kysyttiin, että onko tarvittaessa annettu tietoa em. liittyen vähentämisestä/lopettamisesta kokonaan. Vastaajista 25–33 % (18–25 %) ei ollut käynyt terveydenhuollon vastaanotolla, 29–75 % (32–79 %) vastaajalta ei ollut kysytty em. riippuvuuksista tai ei ollut annettu tietoa em. liittyen vähentämisestä/lopettamisesta kokonaan. Terveydenhuollon työntekijä oli kysynyt 42 % (46 %) vastaajista alkoholin käytöstä ja 46 % tupakoinnista (47 %).

Vastaajien mielestä päihdehaittojen ehkäisemiseksi tulisi käyttää ennaltaehkäisevää työtä, puheeksi ottamista/varhaista välittämistä ja valistusta.

Enonkosken kunnan ehkäisevä päihdetyö oli tuttua 10 % (7 %) vastaajista, 77 % (82 %) ei ollut tuttua ja 13 % (11 %) ei osannut vastata.

Vastaajista läheisen alkoholinkäytöstä oli huolissaan 26 % (21 %), läheisen internetin käytöstä 16 % (18 %) ja läheisen tupakoinnista 18 % (21 %). Omasta alkoholinkäytöstään huolissaan vastaajista oli 8 % (7 %) ja omasta netin käytöstä 10 % (11 %). Vastaajista kukaan ei ollut viimeisen vuoden aikana hakenut apua päihde- ja tai riippuvuusongelmaan (alkoholi, tupakka, nuuska, rahapelaaminen, huumeet tai nettiriippuvuus).

Kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille!

Lisätietoja tutkimuksesta antaa kunnanjohtaja Minna Laurio, s-posti: minna.laurio@enonkoski.fi