Suoraan sisältöön

Ukrainan sodan vuoksi Maahanmuuttovirasto (Migri) on antanut kunnille kehotuksen 28.3.2022 valmistautua ottamaan kuntiin pakolaista hätä- tai tilapäismajoitukseen sekä huolehtimaan pakolaisten turvallisen vastaanottamisen.

Enonkosken kunnassa ei ole riittävää henkilöstöresurssia mahdollisten pakolaisten vastaanottotoiminnan järjestämiseen ja hallitus on 29.3.2022 kokouksessaan tehnyt päätöksen, että Enonkosken kuntaan rekrytoidaan henkilö, joka hoitaa pakolaiskoordinaattorin tehtävää tarvittaessa. Pakolaiskoordinaattorin vastuulla on valmistella kuntaan mahdollisten ukrainalaisten pakolaisten saapumisen toimintamalli. Tehtävässä aloittaa tällä viikolla tulkki, majuri evp Teijo Pakarinen, joka on aikaisemmin toiminut tulkkina Rajavartiolaitoksella.

Enonkosken kunta on mukana Savonlinnan seudun kotouttamisohjelmassa, mutta kunnan pakolaiskoordinaattorin tehtävä on nimenomaan valmistella pikaisella aikataululla suunnitelma, mikäli kuntaan tulee runsaasti yhtä aikaa pakolaisia

-Suunnitelmassa kuvataan mm. eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden roolit pakolaisten vastaanottotoiminnassa sekä pakolaisten tarvitsemat muut palvelut. Kunnassa on oltava selkeä yhteistyöverkosto ja toimintamalli tällaisen tilanteen varalle. Pakolaiskoordinaattoria tarvitaan myös akuutissa tilanteessa vastaanottamaan pakolaisia, mikäli pakolaisia saapuu kuntaan. Kunnanjohtaja vastaa edelleen viranomaisyhteistyöstä ja tekee tiivistä yhteistyötä pakolaiskoordinaattorin kanssa, toteaa kunnanjohtaja Minna Laurio

-Tulen tehtävään avoimin mielin ja positiivisin tuntemuksin ja toivon, että saamme aikaan hyvän ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman sen varalle, että pakolaisia saapuu runsaammin kuntaan toteaa Teijo Pakarinen

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012, s-posti minna.laurio@enonkoski.fi ja pakolaiskoordinaattori Teijo Pakarinen, s-posti teijo.pakarinen@enonkoski.fi, puh. 044 3454010