Suoraan sisältöön

Enonkoskelle perustettiin vuonna 2017 kuntalain 26 §:n mukainen nuorisoneuvosto. Pari viime vuotta neuvoston toiminta on ollut heikossa hapessa, koska suuri osa siihen valituista jäsenistä on esim. opiskelujen takia muuttanut pois paikkakunnalta.

Neuvoston tarkoitus on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Enonkoskella sekä olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa. Neuvosto voi valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. Nuorisoneuvosto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia määrärahojensa puitteissa.

Tähän mennessä nuorisoneuvosto on saanut aikaan esim. remontin nuorisotilalla ja parannuksia sen varusteluun (esim. biljardi- ja pingispöydät, pleikkari). Myös erilaisia nuorten retkiä/ aktiviteetteja on nuorisoneuvosto keksinyt tai rahoittanut.

Nyt valitsemme uuden nuorisoneuvoston. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!

Neuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi vähintään viisi ja enintään kymmenen enonkoskelaista 13–22 -vuotiasta nuorta hakemuksen perusteella. Nuoren toivotaan olevan nuorisoneuvostossa koko kaksivuotisen toimikauden 2021-2022 ja hän saa työstään todistuksen. Jäsen on oikeutettu jatkamaan neuvostossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän täyttäisi 23 vuotta.

Nuorisoneuvoston kokouksissa on yleensä läsnä rehtori-sivistystoimenjohtaja tai hänen sijaisensa ja/tai liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat yleensä nuoret itse. Nuorisoneuvosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Nuorisoneuvoston jäsenille eikä kunnan työntekijöille makseta palkkiota osallistumisesta nuorisoneuvoston kokouksiin.

Nuorisoneuvoston kokousedustajilla on mahdollisuus kutsusta osallistua lautakuntien, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksiin, joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. Nuorisoneuvoston edustajilla on kokouksissa myös puheoikeus. Nuorisoneuvoston edustajille eri lautakunnissa ja työryhmissä maksetaan toimintasäännön mukainen kokouspalkkio ja matkakorvaus.

Toimittakaa hakemukset yhteystietoineen ke 16.12.2020 mennessä sähköpostitse, paperilla tai tekstiviestillä tommi.tikka@enonkoski.fi, 044 345 3045 rehtori-sivistystoimenjohtaja Tommi Tikalle. Häneltä saa myös lisätietoja. Hakemuksessa on hyvä mainita yhteystiedot ja pieni peruste, miksi haluat mukaan. Hakemuksen ei tarvitse olla millään tavalla ”virallinen”!

Mahdollisesta valinnasta nuorisoneuvostoon ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Enonkoskelta olisi hyvä saada myös edustaja Etelä-Savon maakunnalliseen nuorisovaltuustoon, joka kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Jos olet lisäksi kiinnostunut edustamaan kotikuntaasi, mainitse tästä hakemuksessa!