Suoraan sisältöön

Autopurkaamo Itäosa Oy hakee ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa autopurkamon ympäristöluvan tarkistamiseksi kiinteistölle 46-414-10-8 osoitteessa Laukunkangas 200.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.5.-27.6.2023 Enonkosken kunnan verkkosivuilla.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä kunnanvirastolla osoitteessa Enonkoskentie 3t, 58175 Enonkoski.

Muistutuksia hakemuksesta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava tekniselle lautakunnan osoitteeseen Enonkoskentie 3t, 58175 Enonkoski tai sähköpostitse tekninen.toimisto@enonkoski.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA