Suoraan sisältöön

22.11.2022 osakaskunnat ovat pitäneet palaverin, jossa on ollut esillä myös laskuojien vesinäytteiden tulokset. Käynnistettävässä hankkeessa on tarkoitus poistaa järvestä roskakalaa sekä suorittaa niittoa. Hankkeessa otetaan kantaa myös laskuojien selkeytysalueisiin mahdollisuuksina pohjapato tai kosteikkoalue.

19.9.2022 on pidetty osakaskuntien sekä Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin yhteinen palaveri, koskien Kolvosen järven veden laadun selvitystä. Palaverissa sovittiin, että osakaskunnat käynnistävät hankkeen mahdollisista toimenpiteistä. Osakaskunnat nimesivät hankkeelle yhteyshenkilön.

Vesistön näytteenotto on suoritettu kolmesta eri kohteesta 31.8. ja tulokset on saatu. Tulosten mukaan näytteenoton aikaan ei havaittu levää havaintopisteiden läheisyydessä. Kolvosen järjessä oli menossa kesäkerrostuneisuuden jakso. Syvänteen kohdalla alusvedessä todettiin hapettomuutta, myöskään päällysveden happitilanne ei ollut ihanteellinen. Ravinnepitoisuudet olivat vuosien 1996-2006 tasoa suurempia. Syvänteen alusvedessä oli havaittavissa mahdollista kuormittuneisuutta kohonneena sähkönjohtavuutena ja ammoniumtypien pitoisuutena. Muutoin ei todettu merkittäviä eroavaisuuksia aikaisempaan veden laatuun.

Lokakuun lopulla otetaan vielä järveen laskevista laskuojista vesinäytteet, joiden perusteella voidaan selvittää mistä sinne tulee humusta ja mahdollisesti muita veden laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tulosten saavuttua voidaan päättää jatkotoimenpiteistä. Osakaskuntien pyynnöstä asiasta tiedotetaan Enonkosken kunnan kotisivujen kautta.

Lisätietoa asiasta kunnaninsinööri Keijo Kemppinen, 044 345 3024