Suoraan sisältöön

Kunnanhallitus ja -valtuusto

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee

 • vastata kunnanhallinnosta ja taloudenhoidosta
 • vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana
 • vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kunnanhallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja Lauri Niiranen p. 050 323 6695
 • Varapuheenjohtaja Marja Laitinen p. 044 090 5207, marjalaitinen1gmail.com
 • Kati Laukkanen p. 050 435 9299, infokorsupuoti.fi
 • Jonna Malmstedt p. 050 347 6370
 • Keijo Männynsalo
 • Juha Nousiainen p. 040 058 1806
 • Kari Turunen p. 050 015 5107, metsa.turunenspyder.fi

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen ja muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuuston jäsenet

 • Puheenjohtaja Tauno Nurmio p. 040 846 9524, tauno.nurmiogmail.com
  • 1. varapuheenjohtaja Timo Loikkanen p. 044 0180 291
  • 2. varapuheenjohtaja Petri Purhonen p. 040 0575 759, petri.purhonenicloud.com
 • Helvi Klemettinen p. 050 566 2048, helvi.klemettinenhotmail.com
 • Juha Kukko p. 0500 849 599, juhakukko61gmail.com
 • Heikki Kylliäinen p. 050 349 5703, kylliainen.heikkigmail.com
 • Kati Laukkanen p. 050 435 9299, infokorsupuoti.fi
 • Marja Laitinen, marjalaitinen1gmail.com
 • Helena Liukko
 • Jonna Malmstedt p. 050 347 6370
 • Jari Luukkainen p. 0440 473645
 • Keijo Männynsalo
 • Lauri Niiranen p. 050 323 6695
 • Juha Nousiainen p. 0400 581 806
 • Harri Pöllänen p. 0400 150 135
 • Teija Rönkkö p. 040 575 6279, teija.ronkkoluukku.com
 • Kari Turunen p. 0500 155 107, metsa.turunenspyder.fi