Suoraan sisältöön

Kunnanhallitus ja -valtuusto

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee

 • vastata kunnanhallinnosta ja taloudenhoidosta
 • vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana
 • vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kunnanhallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja Lauri Niiranen p. 050 323 6695
 • Varapuheenjohtaja Kari Turunen p. 0500 155 107, metsa.turunenspyder.fi
 • Marja Laitinen p. 044 090 5207, marjalaitinen1gmail.com
 • Kati Laukkanen p. 050 435 9299, kati.laukkanenkorvenkutsu.fi
 • Jonna Malmstedt p. 050 347 6370, jonnae.malmstedtgmail.com
 • Keijo Männynsalo p. 0440 151 490, keijo.mannynsalogmail.com
 • Sanna Ratia, p. 0400 642 475, sanna.ratiagmail.com

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen ja muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuuston jäsenet

 • Puheenjohtaja Tauno Nurmio p. 040 846 9524, tauno.nurmiogmail.com
  • 1. varapuheenjohtaja Simo Asikainen p. 050 468 5815, asikainen.simogmail.com
  • 2. varapuheenjohtaja Anneli Malmstedt, Kesk. p. 044 540 0629, anneli.malmstedtgmail.com
 • Heikki Kylliäinen p. 050 349 5703, kylliainen.heikkigmail.com
 • Mikael Laine, Vas. mikael.laineme.com
 • Marja Laitinen p. 0440 905 207, marjalaitinen1gmail.com
 • Kati Laukkanen, Kesk. p. 050 435 9299, kati.laukkanenkorvenkutsu.fi
 • Maria Loikkanen, maria.loikkanengmail.com
 • Timo Loikkanen p. 0440 180 291, timo.loikkanenpp.inet.fi
 • Jari Luukkainen, Kesk. p. 0440 473 645, jari.luukkainenluukkaisentila.fi
 • Jonna Malmstedt, Kesk. p. 050 347 6370, jonnae.malmstedtgmail.com
 • Keijo Männynsalo, SDP sit. p. 0440 151 490, keijo.mannynsalogmail.com
 • Lauri Niiranen p. 050 323 6695
 • Petri Purhonen, Kesk. p. 0400 575 759, petri.purhonenicloud.com
 • Sanna Ratia, KD. p. 0400 642 475, sanna.ratiagmail.com
 • Teija Rönkkö, PS. p. 040 575 6279, teija.ronkkoluukku.com
 • Kari Turunen p. 0500 155 107, metsa.turunenspyder.fi