Suoraan sisältöön

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta maankäytön- ja rakentamisen suunnittelusta, rakentamisen neuvontatehtävistä, omien rakennustensa kunnossapidosta, liikennealueista ja -turvallisuustyöstä, vesi ja viemärilaitoksen sekä kaukolämmön jakelusta sekä ympäristön tilan seuraamisesta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnan osalta teknisen lautakunnan yleisenä tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa. Lisäksi lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelun viranomaisena.

Teknisen lautakunnan jäsenet

  • Puheenjohtaja Jari Luukkainen, Kesk. p. 044 047 3645, jari.luukkainenluukkaisentila.fi
  • Varapuheenjohtaja Ari Lyytikäinen, SDP p. 045 665 4575, arim.lyytikainengmail.com
  • Simo Asikainen p. 050 468 5815, asikainen.simogmail.com
  • Helvi Klemettinen, SDP p. 050 566 2048, helvi.klemettinenhotmail.com
  • Jonna Malmstedt Kesk. p. 050 347 6370, jonnae.malmstedtgmail.com