Suoraan sisältöön

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta maankäytön- ja rakentamisen suunnittelusta, rakentamisen neuvontatehtävistä, omien rakennustensa kunnossapidosta, liikennealueista ja -turvallisuustyöstä, vesi ja viemärilaitoksen sekä kaukolämmön jakelusta sekä ympäristön tilan seuraamisesta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnan osalta teknisen lautakunnan yleisenä tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa. Lisäksi lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelun viranomaisena.

Teknisen lautakunnan jäsenet

  • Puheenjohtaja Jari Luukkainen p. 044 047 3645, jari.luukkainenluukkaisentila.fi
  • Varapuheenjohtaja Helvi Klemettinen p. 050 566 2048, helvi.klemettinenhotmail.com
  • Asko Järveläinen p. 040 071 4054, asko.jarvelainen10gmail.com
  • Topi Käpykangas topi.kapykangasgmail.com
  • Henni Lyytikäinen p. 044 372 4492, henni.lyytikainen1gmail.com