Suoraan sisältöön

Muut lautakunnat ja toimielimet

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Touko Ahokas
 • Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Kaasinen
 • Marika Heikkinen
 • Raili Kokki
 • Esa Natunen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Mikael Laine, mikael.laine(at)me.com
 • Varapuheenjohtaja Petri Purhonen, p. 0400 575 759, petri.purhonen(at)icloud.com
 • Petra Junnila, p. 0400 883 767, petra.junnila(at)mhy.fi
 • Helena Liukko
 • Tatu Niskanen, tatunis49@gmail.com

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset ja tarjota mahdollisuudet kuntalaisten monipuoliselle vapaa-ajan vietolle sekä terveelle ja hallitulle elämälle.

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Hannu Huoman, p. 040 684 5008, hannuhuoman(at)gmail.com
 • Varapuheenjohtaja Heikki Kylliäinen, p. 050 349 5703, kylliainenheikki(at)gmail.com
 • Kati Laukkanen, p. 050 435 9299, kati.laukkanen(at)korvenkutsu.fi
 • Timo Loikkanen, p. 0440 180 291, timo.loikkanen(at)pp.inet.fi
 • Teija Rönkkö, p. 040 575 6279, teija.ronkko(at)luukku.com

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

 • Puheenjohtaja Kirsti Heiskanen
 • Varapuheenjohtaja Keijo Männynsalo
 • Tuula Muhonen
 • Arsi Partnen
 • Aila Sairanen
 • Kunnanhallituksen edustaja Marja Laitinen