Suoraan sisältöön

Muut lautakunnat ja toimielimet

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Touko Ahokas
 • Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Kaasinen, SDP
 • Marika Heikkinen, Kesk.
 • Raili Kokki
 • Esa Natunen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Mikael Laine, Vas. mikael.laine@me.com
 • Varapuheenjohtaja Petri Purhonen, Kesk. p. 0400 575 759, petri.purhonen@icloud.com
 • Petra Junnila, Kesk. p. 0400 883 767, junnilapetra@gmail.com
 • Helena Liukko, KD
 • Ari Lyytikäinen, SDP p. 045 665 4575, arim.lyytikainengmail.com

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset ja tarjota mahdollisuudet kuntalaisten monipuoliselle vapaa-ajan vietolle sekä terveelle ja hallitulle elämälle.

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet

 • Puheenjohtaja Hannu Huoman, Kesk. p. 040 684 5008, hannuhuoman@gmail.com
 • Varapuheenjohtaja Heikki Kylliäinen, p. 050 349 5703, kylliainenheikki@gmail.com
 • Kati Laukkanen, p. 050 435 9299, kati.laukkanen@korvenkutsu.fi
 • Timo Loikkanen, p. 0440 180 291, timo.loikkanen@pp.inet.fi
 • Teija Rönkkö, p. 040 575 6279, teija.ronkko@luukku.com

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

 • Puheenjohtaja Kirsti Heiskanen, p. 050 494 8115, kirsti.heiskanen@kolumbus.fi
 • Varapuheenjohtaja Maria Loikkanen
 • Keijo Männynsalo
 • Tuula Muhonen
 • Asko Järveläinen
 • Aila Sairanen
 • Liikunnanohjaaja Vili Muhonen
 • Seurakunnan edustaja Marja Mustonen
 • Kunnanhallituksen edustaja Marja Laitinen
 • Sihteeri Pinja Rahikainen

Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvoston jäsenet 2023

 • Eemeli Kapanen, pj.
 • Rudolfs Kustavus
 • Anton Sopanen
 • Vera Tissari
 • Jere Karvinen
 • Leevi Natunen
 • Aino Pesonen
 • Vihtori Savolainen
 • Ida Tissari