Suoraan sisältöön

Talous

Täältä löydät Enonkosken kunnan talousarviot ja tilinpäätökset

Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden pohjalta toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.