Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Enonkosken kunnan rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa rakentamisen ohjeita ja neuvontaa.

Rakennus- ja toimenpidelupia sekä ilmoituksia koskevat päätökset tekee pääsääntöisesti kunnaninsinööri. Rakennusvalvonta hoitaa myös maa-aineslupien valvontaa.

Rakennusvalvonnan maksut (pdf)

Luvanvaraiset toimenpiteet

Rakennuslupa (käsittelyaika 8 vk)

  • uusi rakennus
  • lisärakennus (laajennus)
  • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja ilmoitus (käsittelyaika 4 vk)

  • koko kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäri- sekä ilmastointilaitteiden uudelleen rakentaminen on toimenpideluvan varaista
  • lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011 alkaen. Hankkeet edellyttävät toimenpidelupaa.

Luvanvaraisuuden voi tarkistaa rakennusjärjestyksestä.

Purkamislupa (käsittelyaika 4 vk)

Tarvitaan asemakaava-alueella rakennusta purettaessa..

Purkamisilmoitus

Purkamisilmoitus tarvitaan aina, kun ei tarvita purkamislupaa.

Poikkeaminen asemakaavasta (käsittelyaika 8 vk)

Lomakkeet ja ohjeet

Rakennusjärjestys
Ohjeita rakennusluvan hakijalle
Rakennuslupahakemus/Toimenpideilmoitus
Poikkeamishakemus
Rakennushankeilmoitus ja korjaus, RH1 ja RH3
Huoneistotiedot ja korjaus, RH2 ja RH4
Rakennusvaiheilmoitus, RH5
Ilmoitus rakennuksen poistumasta, RK9
Vastaavan työjohtajan hakemus
Naapurin kuuleminen
Aloituskokouspöytäkirja
Rakennusvalvonnan tarkastusasiakirja
Ulkovärityssuunnitelma
Jatkoaikahakemus rakennus-/toimenpideluvan voimassaolon jatkaminen

Ota yhteyttä

Tekninen toimi
puhelin 044 345 3026
tekninen.toimistoenonkoski.fi

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
Kunnanvirasto on avoinna ma – pe klo 9 – 15

Katso teknisen toimen puhelinnumerot

 

Ota yhteyttä

Päivystävät numerot

  • Vesihuollon ja kiinteistöjen päivystys 044 345 3010
  • Päivystävä terveystarkastaja 044 309 6000 (arkisin klo 9-15)

Sähköinen asiointi

Lupapisteen kautta voi hakea rakennus- ja toimenpideluvat sekä poikkeamisluvan. www.lupapiste.fi

Nuohousvelvoite

Etelä-Savon pelastuslaitos

Energianeuvontaa asukkaille, pk-yrityksille ja kunnille