Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Enonkosken kunnan rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa rakentamisen ohjeita ja neuvontaa.

Rakennus- ja toimenpidelupia sekä ilmoituksia koskevat päätökset tekee pääsääntöisesti kunnaninsinööri. Rakennusvalvonta hoitaa myös maa-aineslupien valvontaa.

Rakennusvalvonnan maksut (pdf)

Luvanvaraiset toimenpiteet

Rakennuslupa (käsittelyaika 8 vk)

  • uusi rakennus
  • lisärakennus (laajennus)
  • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
  • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa ja ilmoitus (käsittelyaika 4 vk)

  • koko kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäri- sekä ilmastointilaitteiden uudelleen rakentaminen on toimenpideluvan varaista
  • lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011 alkaen. Hankkeet edellyttävät toimenpidelupaa.

Luvanvaraisuuden voi tarkistaa rakennusjärjestyksestä.

Purkamislupa (käsittelyaika 4 vk)

Tarvitaan asemakaava-alueella rakennusta purettaessa..

Purkamisilmoitus

Purkamisilmoitus tarvitaan aina, kun ei tarvita purkamislupaa.

Poikkeaminen asemakaavasta (käsittelyaika 8 vk)

Lomakkeet ja ohjeet

Rakennusjärjestys
Ohjeita rakennusluvan hakijalle
Rakennuslupahakemus/Toimenpideilmoitus
Poikkeamishakemus
Rakennushankeilmoitus, RH1
Vastaavan työjohtajan hakemus
Naapurin kuuleminen
Aloituskokouspöytäkirja
Rakennusvalvonnan tarkastusasiakirja
Ulkovärityssuunnitelma
Jatkoaikahakemus rakennus-/toimenpideluvan voimassaolon jatkaminen

Ota yhteyttä

Tekninen toimi
puhelin 044 345 3026
faksi (015) 525 0282
tekninen.toimistoenonkoski.fi

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
Kunnanvirasto on avoinna ma – pe klo 9 – 15

Katso teknisen toimen puhelinnumerot

 

Ota yhteyttä

Päivystävät numerot

  • Vesihuollon ja kiinteistöjen päivystys 044 345 3010
  • Päivystävä terveystarkastaja 044 309 6000 (arkisin klo 9-15)

Sähköinen asiointi

Lupapisteen kautta voi hakea rakennus- ja toimenpideluvat sekä poikkeamisluvan. www.lupapiste.fi

Nuohousvelvoite

Etelä-Savon pelastuslaitos

Energianeuvontaa asukkaille, pk-yrityksille ja kunnille