Suoraan sisältöön

Lastenhoidon tuet

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Lapsi, joka on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa, on oikeutettu vanhemmille maksettavaan kotihoidon tukeen.

Alle kouluikäinen lapsi, joka on kunnan hyväksymässä yksityisessä päivähoidossa, on oikeutettu päivähoidon tuottajalle maksettavaan lapsikohtaiseen yksityisen hoidon tukeen.

Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha

Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät alle 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa.

Kansaneläkelaitos toteuttaa lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen, joustavan hoitorahan ja osittaisen hoitorahan maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista

Hae lastenhoidon tukia

Lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea, joustavaa hoitorahaa ja osittaista hoitorahaa haetaan Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi) puh. 020 692 206.