Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Enonkosken kunnassa ympäristönsuojelu kuuluu kunnan insinöörin vastuualueeseen.

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain (527/2014) täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Enonkosken kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain (527/2014) 202§:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain  kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Enonkosken kunnassa toimii tekninenlautakunta.

Enonkosken kunnan ympäristönsuojelumääräykset (pdf)
Ympäristölupataksan maksutaulukko (pdf)

Ilmoitus lannan varastoimisesta lantapatterissa (rtf)

Ympäristöluvat

ymparisto.fi-sivustolta voit tarkistaa, mikä taho (Ely, Avi, kunta) myöntää eri ympäristöluvat. Esimerkiksi ruoppausluvat myöntää Ely.
Käsittelyajat maa-aines- ja ympäristöluvissa on 8 viikkoa.

ymparisto.fi

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollosta (vesinäytteet, elintarvikevalvonta, terveystarkastajan palvelut) vastaa Sosteri.