Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Enonkosken kunnassa ympäristönsuojelu kuuluu kunnan insinöörin vastuualueeseen.

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain (527/2014) täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Enonkosken kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain (527/2014) 202§:n perusteella. Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain  kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Enonkosken kunnassa toimii tekninenlautakunta.

Enonkosken kunnan ympäristönsuojelumääräykset (pdf)
Ympäristölupataksan maksutaulukko (pdf)

Ympäristöluvat

ymparisto.fi-sivustolta voit tarkistaa, mikä taho (Ely, Avi, kunta) myöntää eri ympäristöluvat. Esimerkiksi ruoppausluvat myöntää Ely.
Käsittelyajat maa-aines- ja ympäristöluvissa on 8 viikkoa.

ymparisto.fi

Vieraslajit

Enonkosken kunta on ollut mukana Savonlinnan Seudun Kolmonen ry:n hallinnoimassa Jättilaiset Kuriin -hankkeissa sen molempina toimintakausina.
Hankkeen toisen kauden loppuraportti ja jättiläiset järjestykseen vihkonen katsottavissa oheisista linkeistä.

Valtakunnallinen sivusto löytyy osoitteesta vieraslajit.fi .

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollosta (vesinäytteet, elintarvikevalvonta, terveystarkastajan palvelut) vastaa Savonlinnan terveysvalvonta.

Terveysvalvonta

1.1.2023 alkaen kuntien vastuulla niin, että isäntänkuntana on Savonlinnan kaupunki.

Sähköinen asiointi

Lupapisteen kautta voi hakea ympärisövalvonnan luvat ja ilmoitukset www.lupapiste.fi

Lupapisteen kattamat toiminnot:
- maa-aineksen ottoluvat (MAL 4 §)
- ympäristöluvat (YSL 27 §)
- maa-aineisluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemukset (MAL 4 a § ja YSL 47a §)
- ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
- rekisteriönti-ilmoitukset (YSL 116 §)
- ilmoitukset jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)
- vapautushakemukset vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta (VHL 11 § ja 17c §)
- poikkeamishakemukset talousvesijätteen käsittelyvaatimuksista (YSL 156 §)
- hakemukset käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämisestä maaperään