Suoraan sisältöön

Järjestöjen ja yhteisöjen avustukset

Vapaa-aikatoimen avustukset

Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi myönnetään enonkoskelaisille yhdistyksille vuosittain perustoimintatukena ja toimintatukena vapaa-aikatoimen määrärahoista näiden jakoperusteiden mukaisesti.

Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta.

Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännöissä olevat perusteet ovat laskennallisia, eivät sitovia. Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta-tai nuorisoyksiköstä).

Perustoimintatuet ovat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä. Täydennykset ja kaikki tarvittavat liitteet toimitettava 15.4. Myöhästyneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Kohdeavustusta voidaan hakea pitkin vuotta. Avustusta voidaan myöntään enintään 70 % nettokustannuksista. Hakemukseen on liitettävä/toimitettava jälkikäteen kuitit.

Järjestöjen avustussäännöt 1.1.2019 (.pdf)
Hakulomake perustoimintatuki (.docx)
Hakulomake kohdeavustus (.docx)

Ota yhteyttä

Vapaa-aikalautakunta
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

Yhteisöavustukset

Enonkoskella toimii useita yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä, seuroja yms., jotka järjestävät säännöllisesti tapahtumia ja toimintaa Enonkoskella. Enonkoskella järjestetään vuosittain useita merkittäviä tapahtumia, joissa kunta toimii yhteistyökumppanina ja tapahtuman mahdollistajana. Tällä yhteisöjen avustuskriteeristöllä Enonkosken kunta haluaa vahvistaa rooliaan vahvana yhteisönä ja tapahtumakuntana sekä samalla selkiyttää yhteisöille myönnettäviä avustuksia. Yhteisöllä tässä kriteeristössä tarkoitetaan yhdistystä, järjestöä, yritystä (pois lukien kohta 3. perustoiminta-avustus), seuraa, säätiötä tai muuta vastaavaa yhteisöä, joka toimii Enonkoskella. Avustuksilla osaltaan mahdollistetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Enonkoskella.

Yhteisöavustuskriteerit (pdf)
Yhteisön perustoiminta-avustushakulomake (doc)
Yhteisön tapahtuma-avustushakulomake (doc)

Ota yhteyttä

Enonkosken kunta
Enonkoskentie 3 T, 58175 Enonkoski
sähköposti enonkosken.kuntaenonkoski.fi