Suoraan sisältöön

Vesi- ja jätevesihuolto

Vesi- ja jätevesihuoltopalveluilla pyritään takaamaan määräykset täyttävät puhtaan veden jakelu sekä jäteveden asianmukainen käsittely. Enonkosken vesi- ja jätevesihuollosta vastaa Enonkosken kunnallinen vesilaitos.

Kunnan alueella toimii 2 vedenottamoa, vesilaitos, 5 jätevedenpumppaamoa ja jätevedenpuhdistamo. Kunnallinen vesilaitos vastaa vesi- ja jätevesihuollon laitosten päivittäisestä toiminnasta sekä ylläpito- ja korjaustöistä.

Enonkosken kunnanvaltuusto on 26.10.2015 vahvistanut veden kuluttajahinnaksi 2,43 €/m3 ja jäteveden kuutiohinnaksi 3,05 €/m3. Sakokaivolietteen kuutiohinta on 8,01 € ja umpikaivolietteen kuutiohinta on 2,43 €.

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksu määräytyy oheisen taulukon mukaisesti. Esimerkkitalon koko on 214 k-m2. 1.1.2014 alkaen liittymismaksun yksikköhintakerroin on ollut 2,014 €/k-m2.

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluekartta

Vesi- ja viemärilaitoksen tilinpäätös

Jätevesimääräykset

Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät pitänyt saneerata vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Kiinteistöillä, jotka eivät ole kunnallisen jätevesilaitoksen piirissä, tulee olla ajantasainen selvitys jätevesijärjestelmästä.

Syke – Suomen ympäristökeskus Avoin tieto

Selvitys jätevesijärjestelmästä (pdf)
Jätevesisuunnitelma – ohjeistus (pdf)

Näytteenotto ja raportointi

Enonkosken Vesi- ja viemärilaitoksen talousvedestä, jätevedestä sekä jätevesilietteestä otetaan säännöllisesti sovitun testausaikataulun mukaisesti näytteitä. Talousveden osalta tutkitaan neutralointilaitokselta raakavesi ja lähtevä vesi sekä useammasta eri kohteesta verkostovesi. Lisäksi talousvesinäytteet otetaan Hyypiäniemen kaivovedestä.

Neutralointilaitokselta lähtevän veden laskennallinen kokonaiskovuus on 3 mml/l, eli vesi on kovaa. Kova vesi sitoo enemmän pesuainetta ja hyvän pesutuoksen saamiseksi voi joutua käyttämään enemmän pesuainetta.

Talousvesi on täyttänyt kaikilla kuluvan vuoden näytteenottokerroilla talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Talousveden PH on ollut keskimäärin 7,7 (7,6-7,9).  Vedessä on rautaa keskimäärin 26 µg/l. Osa raudasta tulee veteen korroosion seurauksena. Mangaani on ollut <3 µg/l. Veden väriluku on useissa näytteissä ollut hieman tavanomaista korkeampi (13-17).

Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonta

Ota yhteyttä

Päivystävä palvelu
Vesihuollon ja kiinteistöjen päivystys 044 345 3010

Tekninen toimi
puhelin 044 345 3026
faksi (015) 525 0282
tekninen.toimistoenonkoski.fi

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
Kunnanvirasto on avoinna ma – pe klo 9 – 15

Katso kunnan insinöörin ja laitosmiehen puhelinnumerot