Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Enonkoski on laatinut seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa. Seudullinen Vasu perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotiryhmien vasut

Enonkosken päiväkodin ryhmissä laaditaan joka syksy ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmävasuun yhdistyvät seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman sisältö ja tavoitteet suhteutettuna lapsikohtaisten vasujen kautta muodostuneeseen näkemykseen ryhmän lasten yksilöllisistä tarpeista sekä heidän hyvinvointinsa, kehityksensä ja oppimisensa tavoitteista. Ryhmävasun tarkoituksena on auttaa henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään työtään varhaiskasvatuslain hengessä.

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Huoltajat pääsevät lukemaan ja kommentoimaan lapsensa vasua DaisyFamilyssa.