Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrääminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella.  

Korkein maksu on 288 euroa kuukaudessa lasta kohden ja alin maksu 27 euroa lasta kohden. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 144 euroa /kk. 

Perhe toimittaa maksun määrittämistä varten tuloselvityslomakkeen (kts. hakeminen varhaiskasvatukseen), joka toimitetaan päiväkodin johtajalle tarvittavine liitteineen kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.