Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrääminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella.  

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta ylin perittävä maksu on 295 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Enonkoskella perheet voivat valita sopivan tuntimäärän neljästä vaihtoehdosta; 1-62 tuntia/kk, 63-105 tuntia/kk, 106-140 tuntia/kk tai yli 140 tuntia/kk. Maksu määräytyy valitun maksuluokan mukaan.

Perhe tekee tuloselvityksen asiakasmaksun määrittämistä varten tai antaa vaihtoehtoisesti kirjallisen suostumuksensa tulojen tarkistamiseen tulorekisteristä (kts. hakeminen varhaiskasvatukseen). Tuloselvitys on tehtävä kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta tai viimeistään aloituskuukauden loppuun mennessä. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.