Suoraan sisältöön

Päiväkodit ja koulut

Lapsiperheiden arjen sujuvuuden takaavat toimivat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut.

Enonkoskella toimii päiväkoti ja peruskoulu, joissa järjestetään päivä- ja vuorohoitoa sekä esiopetusta ja perusopetusta 1-9-luokkalaisille.

Alle 3-vuotiaista kotihoidossa olevista lapsista voi saada kotihoidon tukea. Kotihoidon tukea voi saada varhaiskasvatusmaksujen kattamiseen myös jos alle kouluikäinen on hoidossa kunnan hyväksymässä yksityisessä päivähoidossa. Joustava ja osittain hoitoraha mahdollistavat vanhemman osittaisen työssä käynnin. Tutustu lastenhoidon tukiin