Suoraan sisältöön

Työelämäpalvelut

Enonkosken kunnan työelämäpalvelut haluavat tukea kuntalaisia työelämän erilaisissa vaiheissa. Työttömäksi jäädessä voi saada tukea työllistymiseen ja löytää erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia.

Työelämäpalveluihin voi tulla yksityinen henkilö, mutta myös yritys, yhdistys ja yhteisöt asioimaan. Työelämäpalvelut tarjoavat myös valmennusta työelämään henkilölle, joka toimii jo työelämässä ja etsii uutta suuntaa uralleen. Tavoitteena työelämäpalveluissa on pitkään työtä hakeneiden henkilöiden työllistyminen. Tarvittaessa henkilö ohjataan esimerkiksi kuntoutukseen.

PATE – palvelua työelämään

Enonkosken työelämäpalveluiden keskuksena toimii PATE – palveluja työelämään. PATE toimii työnsuunnittelijan työpisteenä, sekä kuntouttavan työtoiminnan työpisteenä. PATE:n voi mennä kuka tahansa työelämäpalveluita tarvitseva enonkoskelainen kysymään neuvoja työelämäpalveluihin
liittyen.

Työelämäpalveluiden hankkeet

Enonkosken kunta on mukana telä-Savon maakuntaliiton Kasvo-kumppanuuspilotissa 31.12.2021 asti, jossa kehitetään kasvupalveluiden sekä sosiaali-ja terveyspalvelujen yhdyspintoja ja tulevaisuuden maakunnallisia palveluita rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi. Lisätietoja https://www.etela-savo.fi/kasvo

Ota yhteyttä

Katso elinvoimakoordinaattorin ja työnsuunnittelijan yhteystiedot