Suoraan sisältöön

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Enonkosken kuntastrategia 2018-2021 korostaa kuntalaisten osallisuuden edistämistä, palvelujen digitalisaatiota ja toimenpiteenä on, että kuntalaisille luodaan systemaattinen tapa ottaa vastaan ja käsitellä aloitteita/ideoita.

 Oikeusministeriö on julkaissut maksuttoman kuntalaisaloite.fi-palvelun kunnille ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Verkkopalvelussa kuntalainen tai kunnan palveluja käyttävä voi tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Palvelusta tehdyt aloitteet ohjautuvat vielä lisäksi suoraan kunnan viralliseen sähköpostiin.

 Enonkosken kunnan kotisivulta (enonkoski.fi) löytyy oikeasta reunasta kohdasta löytyy ”Suosittelemme”, jonka alla on Kuntalaisaloite.fi-palvelu ja palveluun pääset myös tämän linkin kautta https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/hae?show=all&municipalities=46