Suoraan sisältöön

Päätöksen kuuluttaminen

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen valituksesta Enonkosken vesitalousasiassa 13.2.2024. Päätös on julkaistu ja nähtävillä Enonkosken kunnantalon ilmoitustaululla, sekä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Kuulutus

Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.