Suoraan sisältöön

Asia: Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 170 ja maa-aineislain (555/1981) § 16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä: 26.5.2023

Päätös: Tekninen lautakunta 22.5.2023 § 40

Tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 2.6.2023

Hakija: Metsäyhtymä Honkanen

Toiminnan sijainti: Ottamisalue sijaitsee Enonkoskella, Välipaikka nimisellä kiinteistöllä RN: 046–403–12—17

Päätöksen pääasiallinen sisältö: Tekninen lautakunta päättää myöntää Enonkosken ympäristönsuojeluviranomaisena Metsäyhtymä Honkaselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-aineisten ottamistoiminnalle ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan louhinta- ja murskaustoiminnalle kiinteistölle Välipaikka RN:o 046–403–12–17 pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

Kuulutuksen nähtävillä pito: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.5.-27.6.2023 Enonkosken kunnan virallisella ilmoitustaululla https://enonkoski.fi/category/kuulutukset/

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosituksessa. Valitusaika päättyy 4.7.2023.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ympäristölupapäätös
Ottamissuunnitelma