Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 06.06.2024:

 

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

25

Myönnetty

24-0025-R 046-406-0009-0026

Matkolahdentie 312, 58180 IHAMANIEMI

Viinanen Pirjo Anneli Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Kesäkeittiön rakentaminen.

26

Myönnetty

24-0026-T 046-420-0017-0297

Kaaritie 12, 58175 ENONKOSKI

Saarelainen Eija

Saarelainen Kari Olavi

Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

Porataan maalämpökaivo syvyys n. 210 m.

27

Myönnetty

24-0027-R 046-401-0009-0015

Moninniementie 79, 58180 IHAMANIEMI

Pekkinen Reijo Kalervo Rakennuslupa

Uuden varaston, autotallin tai muun talousrakennuksen rakentaminen.

Autotallin rakentaminen.

28

Myönnetty

24-0028-T 046-420-0017-0244

Pirttiniementie 33, 58175 ENONKOSKI

Vellonen Veli-Matti Santeri Toimenpidelupa

Autokatoksen tai muun katoksen tai vajan (esim. grillikatos, venevaja) rakentaminen.

Autotallin päätyyn avokatoksen rakentaminen.

Allekirjoittaja                      Otto Häkkinen
kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9.00 – 15.00)