Suoraan sisältöön

Saimaan vedenkorkeus on ajankohtaan nähden yli 60 cm tavanomaista korkeammalla ja on edelleen nousussa. Vaikka lisäjuoksutusta kasvatetaan, uhkaa Saimaan vedenkorkeus nousta kesäkuun alkupuolella yli tason NN+ 76,60 m. Mikäli em. vedenkorkeus ylittyy, kasvaa alueen tulvavahinkojen riski ja haitat selvästi.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennusteen mukaan kevättulvasta on kehittymässä selvästi tavanomaista suurempi. Arvion mukaan Saimaan pinnan korkeus on huipussaan kesäkuun puolivälin maissa. 

Alueen asukkaita ja kiinteistöjen omistajia kehotetaan seuraamaan nousevan veden vaikutuksia esimerkiksi rannoilla, teillä ja pelloilla. Vaarassa ovat erityisesti rantarakenteet, kuten laiturit sekä veneet, jotka voivat lähteä ajelehtimaan tulvaveden mukana, mikäli näitä ei ole kiinnitetty huolellisesti omille paikoilleen. 

ELY-keskuksen mukaan suuren tulvan mahdollisuutta ei voida tässä vaiheessa sulkea pois, vaikka lisäjuoksutus vietäisiin maksimiinsa. Lisäjuoksutuksilla on tähän mennessä alennettu Saimaan luonnonmukaista vedenkorkeutta 22 senttimetriä. Mahdolliset runsaat kevät- ja kesäsateet voivat vaikeuttaa tulvatilanteen hallintaa. 

Tavanomaista korkeampi Saimaan pinnankorkeus on seurausta viime syksyn ja talven runsaista sateista. Loka-maaliskuun sadekertymä oli noin 55 millimetriä tavanomaista suurempi. Huhtikuun alkupuolen lämmin sää sai lumet sulamaan nopeasti, mikä käänsi vedenkorkeuden virtaamat nopeaan nousuun Vuoksen vesistöalueella. Huhtikuun sadekertymän ennustetaan nousevan noin 80 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. 

Saimaan lisäjuoksutukset aloitettiin jo viime elokuussa ja ne jatkuvat edelleen, mutta tästä huolimatta vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 30-40 cm lisää, kunnes tulvahuippu saavutetaan kesäkuussa. 

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan Saimaan juoksutus on noin 900 kuutiota sekunnissa ja juoksutus nostetaan viikkokeskiarvoon 950 kuutioon sekunnissa kuluvan viikon aikana eli 29.4.2024 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön tekemän päätöksen nojalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on lupa kasvattaa juoksutusta viikkokeskiarvoon 1000 m3/s asti. Tätä suuremmat juoksutukset lisäisivät huomattavasti vahinkoja Venäjän puolella Vuoksen alajuoksun rannoilla.  

 

LINKIT 

Yleistä tietoa tulviin varautumisesta (vesi.fi) 

Ajantasainen tieto Saimaan vedenkorkeudesta (vesi.fi) 

Vesistöennuste, Saimaa, Lauritsala (vesi.fi./Asiantuntijan työpöytä)