Suoraan sisältöön

Savonlinnan kaupungin sekä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kuntien yhteinen kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on valmistunut. Edistämisohjelmassa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2040 asti ja käsittelee mm. infrastruktuurin kehittämiseen, kunnossapitoon, palveluihin, viestintään ja rahoitukseen liittyviä asioita.

Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen tuo Savonlinnan seudulle ja sen asukkaille monenlaisia hyötyjä. Laadukkaat ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit lisäävät liikkumisen sujuvuutta. Lisääntynyt liikunta vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.  Korvaamalla lyhyitä matkoja kävelyllä ja pyöräilyllä voidaan parantaa paikallista ilmanlaatua ja lisätä muun muassa keskustojen sekä koulujen lähialueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Alueen asukkailla ja muilla alueelle liikkuvilla oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun syksyllä 2021 toteutetun sähköisen kyselyn avulla. Lisäksi työssä toteutettiin turvallisia koulureittejä ja liikenteen ongelmakohteita kartoittava kysely. Molempien kyselyiden tuloksia hyödynnettiin laajasti toimenpiteitä suunniteltaessa.

Edistämisohjelmaan on koottu kattavat toimenpidetaulukot vastuutahoineen, joiden avulla pyritään saamaan kävelyn ja pyöräliikenteen kulkutapaosuus alueella selkeään nousuun. Kaupunki- ja kyläpyöräjärjestelmien avulla pyörällä liikkuminen pyritään tuomaan osaksi muuta matkaketjua. Kaupunki- ja kyläpyörien avulla myös matkailijoiden on helppo liikkua.

Edistämisohjelmaa on laadittu yhteistyössä pohjoismaisen rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työlle saatiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtionavustusta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Yhteystiedot:

Enonkosken kunta, kunnaninsinööri Keijo Kemppinen, keijo.kemppinen(at)enonkoski.fi

Rantasalmen kunta, kehittämispäällikkö Johanna Keränen, johanna.keranen(at)rantasalmi.fi

Savonlinnan kaupunki, Infrapäällikkö Jani Ahokas, jani.ahokas(at)savonlinna.fi

Sulkavan kunta, kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen, antti.hulkkonen(at)sulkava.fi

Sitowise Oy, projektipäällikkö Milla Talja, milla.talja(at)sitowise.com